foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Technikum
Technik logistyk (SPECJALNOść WOJSKOWA)
Technik logistyk - KLASA SPORTOWA
Technik fotografii i multimediow
Technik żywienia i usług gastronomicznych
(DIETETYKA)
Branżowa Szkoła I stopnia
Kucharz
Klasa wielozawodowa
(sprzedawca, cukiernik, piekarz, wedliniarz i inne)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Rydułtowach

PROCEDURA MELDUNKU ROZPOCZYNAJĄCEGO LEKCJE KLASY 1 Ta
Uczniowie zajmują miejsca w ławkach, stojąc obok krzesła. Dyżurny w tym czasie,
stojąc przed frontem klasy (okolice tablicy), daje komendę „KLASA BACZNOŚĆ”.
Uczniowie w tym czasie przyjmują postawę zasadniczą „baczność”, a dyżurny
wykonuje zwrot w kierunku nauczyciela, po czym składa następujący meldunek:
„Pani Profesor/Panie Profesorze ( Proszę Pani/ Proszę Pana), dyżurny klasy 1Ta,
młodszy kadet XXX, melduję klasę na zajęciach, stan XX obecnych, XX nieobecnych”
( dyżurny podaje nazwiska nieobecnych ).
Po przyjęciu meldunku, nauczyciel odpowiada uczniowi „PRZYJĄŁEM”,
po czym uczeń wykonuje zwrot w kierunku klasy i daje komendę „SPOCZNIJ” lub „KLASA SPOCZNIJ”(obie formy są poprawne). Następnie sam zajmuje miejsce w ławce.
 
fot.N. Manderla z klasy 3 Tb
Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2019 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved