Na wstępie

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

w Rydułtowach


 
   
    
PEDAGOG SZKOLNY ZSP nr 2 w RYDUŁTOWACH
mgr Anna Gaszka
Pegagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów

M. ŚNIEŻYŃSKI

Barwy życia, Kraków 1998Zapytaj, porozmawiaj, odwiedź pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz potrzebę porozmawiania.
 • Masz problemy z nauką szkolną, relacjami w klasie lub nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Jesteś uczniem z dysleksją itp.
 • Masz problem, z którym nie wiesz jak sobie poradzić.
 • Byłeś ofiarą lub świadkiem przemocy.
 • Chcesz walczyć z nałogiem (papierosy, alkohol, narkotyki).
 • Zmagasz się z problemami rodzinnymi.
 • Masz problem natury materialnej.
 • Widzisz konieczność pomocy innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz pomysł, którym chciałbyś się podzielić z innymi.
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem i radością.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016:

Poniedziałek:
830 - 1300

Wtorek:

830 - 1300

Środa:

1200 - 1600

Czwartek:

830 - 1300

Piątek:

830 - 1300

Zapraszam: pokój nr 30, II piętro.

Sprawdź w sekretariacie głównym, czy godziny nie uległy zmianie.

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dyleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia - opierają się na indywidualnej pracy z uczniem i odbywają się w terminach uzgadnianych na bieżąco, dostosowanych do planu lekcji uczniów (sala 30).ZAPRASZAM !!!

Zadania pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa

5 głównych obszarów w pracy pedagoga szkolnego:

Zadania ogólnowychowawcze:

kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami oraz innymi instytucjami wspierającymi młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

Profilaktyka wychowawcza:

diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

Indywidualna opieka pedagogiczna:

pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

Pomoc materialna:

współpraca z dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(stypendia socjalne Urzędu Miasta, stypendia dla młodzieży zdolnej), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do MOPR lub Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Orientacja zawodowa:

pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym.

Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Czujnik jakości powietrza

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

2018 Copyright Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Rights Reserved